Driveway Lights // Φώτα Οριοθέτησης

Η ποιότητα ενός δρόμου δεν περιλαμβάνει μόνο τα υλικά κατασκευής του, αλλα και τα μέσα που τον απαρτίζουν χαρακτηρίζοντας τον ασφαλή την ημέρα αλλα κυρίως την νύχτα στις ώρες μή υπάρξης φυσικού φωτός. Στο μεσοδιάστημα αυτό και έχοντας ανάγκη ο οδηγός ή ο πέζός τον φωτισμό και την οριοθέτηση του δρόμου που ακολουθεί οι φωτιζόμενοι κύβοι διαγράμμισης δίνουν απόλυτα την οριοθέτηση της θέσης που πρέπει να ακολουθήσει βοηθόντας να διατηρήσει την ορθή του πορεία.Οι γραμμές οριοθέτησης των δρόμων που κατασκευάζονται μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονται απο μονοτονία και μονοχρωμία χωρίς κανένα σημείο που να τραβάει την προσοχή οδηγών και πεζών.

The quality of a road not only includes its construction materials but also the means that make it characterizing the safe day, but especially the night in the hours of non-existence of natural light. In this interval and with the need for the driver or the pedestrian to illuminate and define the street that is followed by the illuminated striking cubes, they give a clear definition of the position to be followed in order to maintain its proper course. The lines of delineation of the roads made up to today they are characterized by monotony and monochrome without any point that attracts the attention of pedestrians and pedestrians.

Οι κύβοι διαγράμμισης της F.G.S αντικαθιστούν πλέον τις γραμμές οριοθέτησης βοηθόντας τον οδηγό ή τον πεζό να βρίσκεται σε εγρήγοργη λόγο έντονης οριοθέτησης στο συγκεκριμένο σημείο. Η τοποθέτηση τους πραγματοποιήτε απο συστοιχίες κύβων με παράλληλη συνδεσμολογία ρεύματος ή με παροχή ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών και ηλιακών συλλεκτών ενέργειας. Άκρως φιλικά προς το περιβάλλον, ασφαλή, με μεγάλη ανθεκτικότητα στην άσκηση κάθετης πίεσης απο οποιοδίποτε αντικέιμενο ακόμα και απο οχήματα τα καθιστούν επάξια προς αντικατάσταση των συμβατικών διαγραμμίσεων.

Marker cubes now replace the boundary lines by helping the driver or the pedestrian to be in an accelerating ratio of intense delineation at that point. Install them from cubicle arrays with parallel power or power supply via photovoltaic and solar energy collectors. Extremely eco-friendly, safe, with great resistance to vertical pressure from any object even from vehicles, make them desirable to replace conventional strokes

Material: G682

Name: Plastic Led Lighting Roadside

Led Light: 2835

Input Voltage: DC 12 V

Lamp Power: 1.2W

Color Temperature: RGB

Working Temperature: -40℃ to 110℃

Working Life: 50000 hours

Lamp Body Material: PE

Waterproof Standard:IP 68

Certificate: CE, Rohs, SGS

Υλικό: G682

Όνομα: Πλαστικό Φωτιστικό Led Δρόμου

Led Φώς: 2835

Τάση Εισόδου: DC 12 V

Ισχύς Λάμπας: 1.2W

Θερμοκρασία Χρώματος: RGB

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -40℃ εώς 110℃

Ώρες Ζωής: 50000 ώρες

Υλικό Σώματος Λαμπτήρα: PE

Αδιάβροχο Πρότυπο: IP 68

Πιστοποιητικό: CE, Rohs, SGS

 1. Environmentally friendly.
 2. Many times faster to install than concrete kerbs due to reduced weight.
 3. Can be handled, lifted and installed without machines.
 4. Does not chip or crack; practically indestructible.
 5. Resistant to UV, acids, petrol, oil, insects and plants.
 6. Much longer working life than concrete alternatives.
 7. Better anti-slip properties than concrete.
 8. Less than a tenth of the weight of concrete kerbs, significantly reducing transport and labor costs.
 9. Better warning function,can warn the driver to drive in a right and suitable way
 10. Better road decoration,more beautiful night scene,drive in a happy feeling and reduce the traffic accident.
 1. Φιλικό προς το περιβάλλον.
 2. Πολλές φορές ταχύτερη εγκατάσταση από τα συγκροτήματα από σκυρόδεμα λόγω μειωμένου βάρους.
 3. Μπορεί να χειριστεί, να ανυψωθεί και να εγκατασταθεί χωρίς μηχανές
 4. Δεν ραγίζει ούτε σπάει, πρακτικά άφθαρτο.
 5. Ανθεκτικό σε UV, οξέα, βενζίνη, λάδι, έντομα και φυτά.
 6. Πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις.
 7. Καλύτερες αντιολισθητικές ιδιότητες από το σκυρόδεμα.
 8. Λιγότερο από το ένα δέκατο του βάρους των φραγμών του σκυροδέματος, μειώνοντας σημαντικά το κόστος μεταφοράς και εργασίας.
 9. Καλύτερη λειτουργία προειδοποίησης για τον οδηγό με σωστό και κατάλληλο τρόπο
 10. Καλύτερη διακόσμηση δρόμων, πιο όμορφη νυχτερινή σκηνή, οδηγείτε σε ένα χαρούμενο συναίσθημα και μειώνονται τα τροχαία ατυχήματα.